Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

fatimka
Reposted fromhollowsky hollowsky
fatimka
Zmęczony burz szaleństwem, jak statek pijany,
Już niczego nie pragnę, jeno wielkiej ciszy
I kogoś, kto zrozumie mój żal nienazwany,
Kogoś, kto mą bezsłowną tęsknotę usłyszy;

Kogoś, kto jasną duszą życie mi przepoi,
Iżbym w spokoju bożym wypoczął po męce,
Kogoś, kto rozszalałe serce uspokoi,
Kładąc na moje oczy miłosierne ręce.

Idę po szczęście swoje. Po ciszę. Do kogo?
Którędy? Ach, jak ślepiec! Zwyczajnie - przed siebie.
I wiem, że zawsze trafię, którą pójdę drogą,
Bo wszystkie moje drogi prowadzą do Ciebie.
— Julian Tuwim
fatimka
7257 3cdd 500
collage by Sasha Kitayeva
Reposted fromhollowsky hollowsky
fatimka
2787 5f84
Reposted fromfortytwo fortytwo viahollowsky hollowsky

May 08 2017

6591 7ab1 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
6573 60cd 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
fatimka
Zmęczony burz szaleństwem, jak statek pijany,
Już niczego nie pragnę, jeno wielkiej ciszy
I kogoś, kto zrozumie mój żal nienazwany,
Kogoś, kto mą bezsłowną tęsknotę usłyszy;

Kogoś, kto jasną duszą życie mi przepoi,
Iżbym w spokoju bożym wypoczął po męce,
Kogoś, kto rozszalałe serce uspokoi,
Kładąc na moje oczy miłosierne ręce.

Idę po szczęście swoje. Po ciszę. Do kogo?
Którędy? Ach, jak ślepiec! Zwyczajnie - przed siebie.
I wiem, że zawsze trafię, którą pójdę drogą,
Bo wszystkie moje drogi prowadzą do Ciebie.
— Julian Tuwim
fatimka
7257 3cdd 500
collage by Sasha Kitayeva
Reposted fromhollowsky hollowsky
6687 81ca
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
fatimka
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viauoun uoun

June 29 2015

fatimka
Bądź pan nie takim jak wszyscy, choćby pan miał być tylko sam jeden takim jaki pan jest.
— Fiodor Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viatedibea tedibea

June 18 2015

fatimka

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viahelpmeimhungry helpmeimhungry
fatimka
9501 4d59
Reposted fromwazelina wazelina viahelpmeimhungry helpmeimhungry
fatimka
4512 4846
Reposted fromrol rol

June 08 2015

fatimka
0826 a844 500
Reposted fromrol rol

June 07 2015

3462 cb60
fatimka
9880 084b 500
Reposted fromrol rol
fatimka
1889 639b
fatimka
7887 708e
fatimka
7054 9f8b 500
Reposted fromrol rol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl